Därför säger vi Belarus och inte Vitryssland

DEBATT. Det finnas huvudsakligen två skäl till varför städer, provinser och länder byter namn på andra språk än deras egna. Det första är språkens egna naturliga utveckling: idag säger vi Georgien och inte Grusien, Turkmenistan och inte Turkmenien, Kirgizistan och inte Kirgisien. Det är inget konstigt i det – när språk förändras över tid förändras också benämningarna på länder och platser som ligger utanför det egna landets gränser.

Det andra skälet är en snabb vändning eller utveckling av en infekterad, politisk konflikt där uttal, stavning eller till och med total namnförändring används av konfliktens mest aggressiva part för att symboliskt markera anspråk på namnet ifråga. Märk väl att det måste röra sig om en särdeles infekterad konflikt mellan två parter och att dessa snabba kursändringar i stavning, uttal eller själva namnet i sig brukar vara något som utomstående parter (läs: länder) bryr sig om.

Här har vi historiska exempel som Derry/Londonderry, Gdansk/Danzig, Tskhinvali/Tskhinval, Lviv/Lvov, Makedonien/Nordmakedonien – och nu senast Vitryssland/Belarus. De fyra första exemplen är någorlunda begripliga. Sedan blir det mer invecklat.

I fallet Makedonien var det en utdragen tvist mellan Grekland och det nybildade Makedonien sedan 1990-talet som nyligen löstes internationellt genom att Makedonien bytte namn till det för en makedonier så kränkande Nordmakedonien, men samtidigt erbjöds medlemskap i NATO (något som i praktiken numera är ett krav för EU-inträde).

I fallet Vitryssland är det kanske allra minst begripligt. I detta land pågår ingen namntvist, varken inom den egna befolkningen eller med grannländerna Ryssland, Litauen, Lettland, Polen eller Ukraina.

Det förekommer inte heller någon infekterad språkkonflikt, som den mellan ukrainska och ryska språken i Ukraina under lång tid (därav bråket kring stavning av Lvov, Kiev, Kharkov, Odessa och andra ukrainska städer).

Det finns visserligen en liten grupp vitryska nationalister som ser Ryssland och därmed ryska språket som fienden, och som framhåller sitt eget språk så högt att det borde vara det enda officiella språket i Vitryssland. Denna chauvinism känner vi igen från Ukraina och Georgien. Men i Vitryssland är dessa nationalister ytterst få till antalet.

Vitryssland är ett land som många upplever som kulturellt närstående såväl Ryssland och Ukraina som Polen, och så är det också på många sätt – inte minst språkligt och historiskt. Men i praktiken är den vitryska mentaliteten mycket olik den ryska och ukrainska. Vitryssarna är heller inga kryptopolacker. Däremot finns det något ”baltiskt”, rentav ”nordiskt” över dem. Jag brukar själv tänka att de är den enda östslaviska nationen utan historiska inslag av kosacker. Och det finns i dagsläget inte heller samma stora mängd språkchauvinister som i Ukraina eller Ryssland.

För att en tredje, utomstående part ska börja blanda sig i detta gräl över namn, vars förändrade versioner endast har två syften (att markera och signalera politisk tillhörighet, samt att med språket som vapen skymfa motståndaren som beräknas reagera negativt på uttalet, stavningen eller namnändringen), krävs lobbyverksamhet. I Sverige har sådana som Bert Sundström förklarat rakt ut att Belarus är en bättre benämning än Vitryssland av det skälet att det klingar mindre som Ryssland. Det är alltså fråga om politiska krafter som vill ”markera” mot (läs: skymfa, kränka) Ryssland genom ordval, uttal, stavning och namnbyte.

Det räcker alltså inte längre att ta ställning mot Ryssland eller mot vitryska presidenten – man måste därtill ta ställning mot det egna, självklara språkbruk som hittills aldrig väckt anstöt, inte ens i politiska debatter. Undrar vad Orwell hade sagt om det.

Sebastian Wiberg, författare till boken Uzbekistan: den sista sovjetstaten?

[De åsikter som framförs i denna artikel är artikelförfattarens egna, och överensstämmer inte nödvändigtvis med redaktionens.]

Relaterad läsning:

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s