Ungern och Polen enas – i mat och sunda värderingar

UNGERN/POLEN. Vi befinner oss i Mohács, Ungern. Året är 1526 och de kungliga ungerska styrkorna lider ett totalt förkrossande nederlag mot den osmanska sultanen. Inbördeskrig utbryter i Ungern. Många människor tvingas fly norrut och hamnar i de polska territorierna bortom Karpaterna. På samma vis som Karl-Oskar och Kristina sökte sig till Amerika eller Alireza och Fatima sökte sig till Sverige begav sig tusentals ungrare ut på den strapatsrika färden genom bergen i hopp om att finna ett bättre liv på andra sidan.

Ovanstående är bara ett av många exempel på den blomstrande vänskapen länderna emellan genom historien. Ett aningen bortglömt faktum är att länderna tidigare delade gräns med varandra i och med att stora delar av vad som idag är Slovakien tidigare tillhörde Ungern. Arvet från den tiden är en oförstörbar länk mellan de två nationerna. Det är svårt att skriva något om denna vänskap utan att nämna det kända ordspråk som invånarna i respektive land är väl förtrogna med – här fritt tolkat till svenska:

Polacken och ungraren har ett syskonskap,
sida vid sida såväl i krig som dryckenskap.
Tappra och muntra de båda är -
i sanning, må Gud hålla de tvenne kär!

Vi får inte heller glömma den polske härföraren tillika universalgeniet Józef Bem, som ställde upp på Ungerns sida under revolutionen mot österrikarna 1848. Bem och hans mannar bjöd på heroiskt motstånd runt om i det ungerska riket: från Poszony (dagens Bratislava) till Transsylvanien vann de sina slag trots att de befann sig i ett hopplöst numerärt underläge och trots att fotsoldaterna inte riktigt förstod det språk som deras befälhvare talade på. Józef Bem dog några år senare i Aleppo, där han var guvernör, men i det ungerska folkminnet lever han kvar som en nästintill mytisk figur.

Vänskapen formaliseras genom högtidsdag

År 2007 röstade det ungerska parlamentet enhälligt igenom ett förslag som gör den tjugotredje mars till den polsk-ungerska vänskapens dag (Lengyel–magyar barátság napja). Kort därefter svarade den polska sejmen med att utropa samma dag i den nationella kalendern över högtidsdagar till Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Och förresten – den 25:e mars 2021 spelade de ungerska och polska fotbollslandslagen en VM-kvalmatch mot varandra på Puskás Aréna i Budapest. Matchen slutade 3-3 i sann vänskaplig anda.

Hur benämner ungrare och polacker varandra?

Att ungrarna på sina håll kallas för magyarer torde vara allmänt känt, men varför kallar ungraren polacken för lengyel och inte polak till exempel? Jo, för att på latin heter det Polonia, ett namn som har sitt ursprung i namnet för en västslavisk stam, polanerna, vilka befolkade floden Wartas stränder och expanderade västerut för att senare lägga grunden till dagens Polen. Grannfolken längre österut hade emellertid tätare kontakter med en annan västslavisk stam, lenderna, som på detta håll fick ge namn åt den nya statsbildningen. Det är därför ungrarna säger Lengyelorszag och litauerna Lenkija. Ännu längre österut, i dagens Ukraina, kallade man förresten polacker för lacher, en benämning som genom tatarerna vandrade vidare över till Asien. Jämför med farsins Lahistan.

Polackerna å sin sida kallar ungrarna för węgrzy och deras land för Węgry, men här är det snarare tal om lingvistiska egenheter än något annat: den latinska roten ungri har i det polska språket genomgått en nasalisering av den inledande vokalen, alltså: u->wę. Vi kan se samma fenomen i ordet för kol: på ryska säger man уголь (ugol’), på tjeckiska uhlí men på polska węgiel. Eller t ex tjeckiskans úhoř, som betyder ål, ett ord vi återfinner i litauiskan som ungurys (trots att språket inte är slaviskt!) och i polskan som węgorz.

Det blir mer egendomligt: även om denna nasalisering är ett typiskt polskt fenomen har det hänt att den polska uttalsvarianten ”exporterats” till närliggande språk. På ryska och vitryska kallar man därför Ungern för Венгрия (Vengrija).

Men oavsett vilket språk man talar eller vilket folk man tillhör är och förblir begreppet vänskap universellt.

Johannes Mandelbrot
joh.mandelbrot@protonmail.com


Relaterad läsning


Mer på Till Punkt