Södra Sverige blomstrar – under vatten

NATUR. När solen blir starkare och dagarna blir längre väcks naturen sakta till liv, inte bara på torra land utan också i vattnet. I södra Sverige fylls nu allehanda vattendrag av nya skott från stor näckmossa (latin: Fontinalis antipyretica). Denna undervattensmossa är en av Sveriges tåligaste mossor och återfinns i många olika fukt- och undervattensmiljöer. I norra Sverige är den mindre vanligt förekommande.

Stor näckmossa har starka rotfästen i rinnande vatten, men flyter gärna fritt i stillastående vatten (foto: Lavinia Revals)

Stor näckmossa trivs såväl i kraftigt forsande vatten som i helt stillastående vatten. Den är också ett vanligt (och oftast enda) inslag i gamla kulturlandskap med handgrävda diken och fördämningar. Via intilliggande sumpskogar (en slags nordiska regnskogar där marken är delvis vattenfylld) tar den sig vidare och fäster sig snabbt på stenar och rötter som helt eller delvis är nersänkta i vatten.

Klarar torka och hård kyla

Stor näckmossa klarar torka utmärkt, och kan tillbringa flera månader om året i fnösktorrt tillstånd. När vatten sedan fylls på till hösten och våren grönskar den på nytt och växer vidare som om inget hänt. Inte heller minusgrader är något som biter på stor näckmossa.

I gamla handgrävda diken trivs källmossan bra och är ofta den enda undervattensvegetationen (foto: Lavinia Revals)

Utmärkt akvarieväxt

Den stora näckmossan är en utmärkt akvarieväxt, så prova gärna att ta med några skott hem – ju högre vattentemperaturen är, desto snabbare växer den! Eftersom den stora näckmossan är hård och robust klarar den sig längre tillsammans med fiskarter som betar aggressivt, t.ex. guldfiskar. Om man är en inhemsk akvarieentusiast är näckmossan utmärkt att ha tillsammans med abborre eller ruda.

Med näckmossa i akvariet får du pigga och harmoniska abborrar, som använder växten till att vila och leka i (foto: Lavinia Revals)

Vidare läsning: https://artfakta.se/naturvard/taxon/fontinalis-antipyretica-2660

Lavinia Revals


Relaterad läsning


Mer på Till Punkt