Lugansk har fått ny nationalsång

COA_LPR_oct_2014
Folkrepubliken Lugansks propagandamaskineri hämtar inspiration från olika historiska epoker. Lägg märke till hur vetekransens skaft bildar ett diskret ryskt segerband nertill (Bild: Leonid 2, Wikipedia)

UTRIKES. I utbrytarrepubliken LNR (Folkrepubliken Lugansk i f.d. östra Ukraina) pågår ett intensivt arbete med att konsolidera den unga statsbildningens nationalsymboler. Man har sedan 2016 fattat beslutet att ersätta den preliminära hymnen ”Hjärtat av Donbass” med den mer lättsjungna och statsmannamässiga ”Segerns tecken över dig”, som nu efter en övergångsperiod är den som uteslutande spelas i officiella sammanhang, t.ex. på militärparader och skolavslutningar.

Att nationalsymboler som flaggor, statsemblem och nationalsånger byts ut är inget ovanligt i en ung statsbildnings skede. Liksom en människa under puberteten provar sig fram och ”leker” med roller och identiter, genomgår även stater en förvirrad, osäker period. Det återstår att se huruvida den nya nationalsången vinner Luganskbornas hjärtan. I lyriken görs referenser till både det sovjetiska förflutna och Gud fader.

Flera av folkrepublikerna Lugansks och Donetsks officiella symboler har på senare år förbjudits enligt lag i Ukraina, som ännu gör anspråk på regionerna. Sådant som röda stjärnor, det sovjetiska segerbandet och hammaren och skäran är enligt lag förbjudna att uppvisa offentligt. Man har även förbjudit det ukrainska kommunistpartiet, vilket är första gången i europeisk historia sedan diktaturernas tid i Grekland och Spanien som ett kommunistparti förbjuds. Det tycks märkligt nog inte ha någon betydelse för medlemsförhandlingarna med EU (som annars så ofta talar om ”rättsstatsprinciper”).

Folkrepublikerna Lugansk (LNR) och Donetsk (DNR) utropades år 2014 som ett svar på vad man upplevde som Kievs aggressiva ”ukrainisering” av det övervägande ryskspråkiga området Donbass. Ukraina beskyller å sin sida Ryssland för ”balkanisering” av området. Etniska spänningar är inget nytt fenomen i regionen, där Ukrainas maktanspråk länge tävlat med Rysslands, och på senare tid också EU:s och USA:s. Det återstår att se när Kina – på ekonomisk väg naturligtvis, som i Georgien och Kirgizistan – väljer att blanda sig i den olycksdrabbade regionens inre angelägenheter.

Situationen i Donbass liknar den i forna Jugoslavien genom att de olika ”folken” talar mycket närbesläktade språk och har en intill förväxling likartad kulturell uppsyn. Rent genetiskt kan de ukrainska och ryska folkgrupperna inte längre skiljas åt, och blandäktenskap har historiskt sett varit mycket vanligt. Den väpnade konflikten har nu pågått dubbelt så lång tid som kriget i Bosnien 1992-1995.

DJ ”Sebbecito”


Relaterad läsning