Frihetsnytt 2021-09-24

FRIHETSNYTT. Putin och Macron oense om Europas gränser.