Frihetsnytt 2022-03-18

FRIHETSNYTT. Johannes Mandelbrot är den sista att kalla sig pessemist denna veka.