Frihetsnytt 2022-04-15

FRIHETSNYTT. Långfredagen bär med sig Mandelbrots nyhetssvep med alltid lika dagsaktuella observationer och reflexioner.