Om Till Punkt

“Turn your wounds into wisdom.” — Oprah Winfrey

”Take a good book to bed with you – books do not snore.” — Thea Dorn

Till Punkt är ett förlag med fokus på det allra mest svårfångade i livet. Förlagets bokutgivning har målsättningen att gå på djupet, bredden och höjden. Att våga, verkligen våga ta sig an de där riktigt svåra frågorna som får dig att ligga sömnlös på natten, och dessutom erbjuda vettiga svar!

Förlagets ämnesfokus är orättvisor i klassamhället Sverige och i världen. Förlagets vision är att ge plats åt både sakprosa och skönlitteratur. Förlagets skönlitterära titlar har en tydlig socialpsykologisk och klassdialektisk förankring med ett ofta förekommande, och lika tydligt, barnrättsperspektiv.

Vår totala vision som nyhetssajt och förlag är att erbjuda och utgöra ett multiversum där nyheter, genrer, tankar, känslor och karaktärer möts, stöts och blöts i livets eviga och tvära kast mellan det lilla och det stora. Grunden för vår publicistiska verksamhet är att vara en källa till kunskap och information, och inte rykten eller spekulation. Vårt nyhetsflöde är därigenom en mötespunkt för kunskap och liv som bryts genom den multimodala bildningens prisma. Ingen nyhet är för trivial, inget ämne för stort – och vi vill skapa insikt om och nyfikenhet inför att verkligheten ofta är något annat än den framstår som. Vår princip är att tydligt ta ställning mot såväl ”fake news” som ”PK-tendenser” i etablerade mediala maktstrukturer.

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Saba Gordon (t.f. chefredaktör jan-jun 2021: Melissa Wolde-Benocha)

Samtliga undertecknade pen names/signaturer/noms de guerre (inklusive gästande) i nyhetsflödets artiklar är Lavinia Revals, Johannes Mandelbrot, Marko XL aka DJ ”Sebbecito”, Saba Gordon och sist men inte minst: under vårterminen 2021 har vi dessutom en praktikant på redaktionen, 17-åriga Melissa Wolde-Benocha, som inte bara fyller rollen som reporter utan också är tillförordnad chefredaktör för nyhetsflödet t.o.m. maj månad 2021.

Våra författare

Så vilka författare håller sig då förlaget Till Punkt med? Som redan nämns i vår slogan. så är vi ”den lilla människans förlag”, och i nuläget har vi (Tills Punkts redaktion) fortlöpande och/eller tidsbegränsade utgivningsavtal samt planer på detsamma med flera författare. Avtal gäller för och skiljer sig mellan respektive författare; samt respektive fackprosa och skönlitteratur:

  • Saba Gordon. Romanförfattare och författarsignaturen bakom hittills 5 utgivna titlar. Flera av dessa har på kort tid rönt uppmärksamhet för sina vågade skönlitterära vittnesmål om sexuell utsatthet av till synes självbiografisk karaktär – f.n. arbetar Saba Gordon på tredje och avslutande delen i trilogin om klassamhället Sverige ur ett sexuellt utsatthets- och barnrättsperspektiv.
  • Polenbaserade frilansjournalisten Johannes Mandelbrot skriver återkommande i förlagets nyhetsflöde och planeras för förlagets räkning en dagsaktuell reseskildring ”Irrfärder i V4-land” (boksläpp har f.n. skjutits fram pga Covid-19). Johannes Mandelbrot är känd för sina färgstarka reportage från ett Östeuropa i ständig förvandling.

Din läsupplevelse – vårt jobb!

Som vi säger: Litet förlag, stora visioner! Den övergripande målsättningen är naturligtvis att du, kära Läsare, ska erbjudas en total medieprodukt med en 100% garanterad läsupplevelse av hög litterär och fackvetenskaplig kvalitet.

”Ett rum utan böcker är som en kropp utan själ” – Cicero

”Där det finns berättelser, finns det också liv” – A. Melbourne

Mer på Till Punkt