Vi finns där verkligheten finns…

…men inte vilken verklighet som helst.

Enligt flera färska studier har klassklyftorna i västvärlden både ökat och förändrats. Den urgamla maktordningen med tre samhällsskikt består. Samtidigt har nya samhällsklasser uppstått, medan andra är på väg bort. I Sverige minskar medelklassen snabbare än i något annat land i Europa, enligt en studie från ILO. Dessutom har helt nya, ännu lägre samhällsklasser uppstått, med miljontals män, kvinnor och barn som inte ens åtnjuter det minimum av social trygghet och politiskt inflytande som den traditionella arbetarklassen tillkämpat sig sedan tidigare.

De lägre klasserna utgör idag majoriteten av Sveriges befolkning. Hos detta klassfolk ryms en myriad av olika kulturer, modersmål, identiteter och trosuppfattningar – och därmed också oundvikliga interna motsättningar och intressekonflikter. Men de lägre klassernas folk delar i grund och botten samma ekonomiska, politiska och kulturella intressen, och de bör därför ena sig mot den gemensamma fienden – medelklassen och överklassen.

Är Sverige en demokrati?

Sverige är en demokrati för medel- och överklassen. Det stora folkflertalet – de lägre klasserna – har däremot ytterst få möjligheter till politiskt, ekonomiskt eller kulturellt inflytande. Den förra stora folkrörelsen i Sverige – arbetarrörelsen – är på kraftig tillbakagång sedan flera decennier. Istället har medelklassen och överklassen flyttat fram sina positioner till den grad att Sverige i praktiken är en demokrati endast för dem. Det fåtal företrädare för de lägre klasserna som då och då träder fram pressas effektivt tillbaka genom medelklassriggade val och medelklassdominerad media. Samtidigt hålls de lägre klassernas folk på mattan genom ovärdiga anställningsvillkor och en människofientlig bostadspolitik som uteslutande gynnar medel- och överklassen på de lägre klassernas bekostnad.

Hur förtrycks de lägre klasserna i Sverige?

Du som t.ex. är född i orten eller i avfolkningsbygd kan räkna med att leva i genomsnitt 7-8 år mindre än vad medel- och överklassen gör. Du riskerar dessutom att i högre grad än de övre samhällsklasserna utveckla missbruk, psykisk ohälsa och kroniska sjukdomar samt utsättas för misshandel, dödligt våld och sexuella övergrepp.

Detta är inget systemfel – det är exakt så systemet är tänkt att fungera! Det är resultatet av ett halvt sekel av medveten medel- och överklasspolitik inom samhällets alla sektorer, där avsikten är att berika sig själva på de lägre klassernas bekostnad. Det har skett genom nedskärningar inom polis, vård och utbildning, men också genom ett avreglerat skolsystem, fria skolval, parallella vårdköer, en medelklassfavoriserande bostadspolitik samt ett auktoritärt, konformistiskt medieklimat där ”vänster” numera betyder ”liberal” och det farliga ordet ”socialism” nästan aldrig får sägas högt.

Sverige må vara en demokrati för fåtalet, men denna demokrati ägnar sig dagligen åt att på olika sätt förtrycka de lägre klassernas män, kvinnor och barn. Det måste få ett slut!

Det finns hopp – förändring är fortfarande möjlig!

Historien har visat att i kraftigt medel- och överklassdominerade samhällen minskar möjligheterna till demokratiskt inflytande för de lägre klasserna. I samband med ekonomiska kriser övergår inte sällan dessa klassamhällen till ren diktatur, något som oftast sker genom allmänna val. I Sverige idag finns många oroväckande tecken på en sådan utveckling.

Genom att organisera de lägre klasserna som en kollektiv maktfaktor i svensk politik kan grunden läggas för verklig demokrati – såväl politisk som ekonomisk och kulturell. Det har gjorts förr, och det kan göras igen. Men då måste de lägre klasserna ”sluta slåss med varann” och inse vem deras gemensamma klassfiende är. Detta måste vara de lägre klassernas eget verk. Ingen annan kan göra det åt dem.

Det handlar om att reclaima såväl vänstern som alternativmedierna från medelklassen och börja göra sin egen röst hörd på bred front. Så länge medelklassens vänster- och högerfolk tillåts föra de lägre klassernas talan kommer situationen bara att förvärras. Medelklassen är inget annat än överklassens förlängda arm, och den kommer alltid att hugga de lägre klasserna i ryggen när tillfället ges.

Till Punkt – de lägre klassernas förlag

På förlaget Till Punkt slår vi vakt om detta folks intressen i en tid då få andra gör det. Vi tror på läsandets utvecklande kraft, på den klassmedvetna nyhetsförmedlingens möjligheter och på satirens frigörande normkritik. Vi tror på att omvandla klassinstinkt till klassmedvetenhet för att bana väg för en ny, klassmedveten folkrörelse som kan utmana de övre klassernas ekonomiska förtryck, politiska dominans och kulturhegemoniska narrativ.

Berättelsens kraft kan aldrig underskattas. Vem ska egentligen berätta, lyssna, läsa, diskutera och minnas de lägre klassernas egen verklighet – om inte de lägre klasserna själva? Det är dags för detta osynliggjorda och nertystade folk att träda fram ur århundraden av mörker, tystnad och försummelse. Det är dags för detta väldiga folk att inte bara tala ut – utan också tala till punkt.

Vi finns där verkligheten finns.
De lägre klassernas verklighet.

Vad läsarna säger

En eldig och tankeväckande roman som kräver en hel del av läsaren. Den kan betraktas som antingen en dystopi över Mellanmjölkssverige eller en allegorisk berättelse om människans tendens att i nödens stund bejaka sina allra mörkaste sidor (den läsare som är bekant med José Saramago eller Ádám Bodor kommer att känna igen sig i Saba Gordons roman).

― ”Flanör” om Saba Gordons Skuggan av en lillasyster (kundrecension på Bokus)

Äntligen en pålitlig nyhetssajt som säger som det är!

― ”Milica” om Till Punkts nyhetssajt

Innan jag läste ”Det utomjordiska manifestet” kände jag mig ensammast på jorden. Nu förstår jag att vi är många, många fler, varför vi mår som vi mår och att vi behöver hitta varandra för att bli starka och få värdighet.

”Benjamin” om Saba Gordons Det utomjordiska manifestet (läsarbrev)


Senaste nytt

Frihetsnytt 2021-05-21

FRIHETSNYTT. Äldre rasar mot digitaliseringsvågen. Sveriges bönder lyckligare än EU-genomsnittet. Hela Europa bävar för svenskt motstånd i Eurovision Song Contest.

Hela artikeln

FUCK digitaliseringen!

Idag hade jag privilegiet att i lugn och ro sitta och bläddra i ett numera ganska gammalt uppslagsverk. Jag var nämligen ute på en skola…

Hela artikeln

Frihetsnytt 2012-05-14

FRIHETSNYTT. Barn till oppositionella mår sämre än andra – experter: ett orsakssamband. Korttidsarbetslösheten i Sverige är rekordlåg. Hela Paraguay firar flaggans dag. Israel: störst av…

Hela artikeln

Läser in…

Något gick fel. Ladda om sidan och/eller försök igen.


Mer på Till Punkt